Компанийн засаглал

Бүтэц, зохион байгуулалтын зураглал

Удирдлагын баг

Х.Амгаланбаатар

Гүйцэтгэх захирал

Үзэх

Н.Оюунтунгалаг

Дэд захирал

Үзэх

О.Давааням

Бизнесийн газрын
захирал

Үзэх

А.Гантулга

Борлуулалт хариуцсан
захирал

Үзэх

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд

С.Ганбаатар

ТУЗ-н дарга

Үзэх

Л.Хишигтогтох

ТУЗ-н хараат бус
гишүүн

Үзэх

С.Ганбат

ТУЗ-н хараат бус
гишүүн

Үзэх

Х.Амгаланбаатар

ТУЗ-н гишүүн

Үзэх

О.Давааням

ТУЗ-н гишүүн

Үзэх

Хувьцаа эзэмшигч нарын мэдээлэл