Шуурхай зээл

Зээлийн нөхцөл

Зээлийн хэмжээ

100,000,000 төгрөг хүртэл

Хугацаа

12 сар хүртэл

Зээлийн хүү /сарын/

3.5%-3.8%

Үйлчилгээний шимтгэл

1.0%

Барьцаа

Хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө

Бүрдүүлэх материал

  • Төрийн үйлчилгээний цахим лавлагаа
  • Дансны хуулга болон орлого нотлох бусад баримт
  • Барьцаалах хөрөнгийн гэрчилгээ
  • Судалгааны явцад шаардлагатай бусад баримт бичиг

Тавигдах шаардлага

  • Сүүлийн 3 сар тогтвортой үйл ажиллагаа эрхэлсэн байх
  • Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй, түүхгүй
  • ББСБ-аас тавигдах бусад шаардлага

Зээлийн хүсэлт илгээхэд бөглөх форм