Хүний нөөц

Яагаад “Булл Капитал ББСБ” ХХК гэж?

Банк бус санхүүгийн салбарын өрсөлдөөнтэй зах зээлд мэргэжлийн, хариуцлагатай, ёс зүйтэй хамт олны нэг болно.

Ёс зүйг эрхэмлэсэн

Өндөр бүтээмжтэй

Зөв хандлагатай

Эрч хүчтэй мэргэшсэн мэргэжилтэн болж ажиллана.

Бидний давуу талууд

Удирдлагын багийн давуу тал:


Ажил олгогч, ажил горилогчийн хоорондын итгэлцэл хамтын ажиллагаанд бодитой, шударгаар ханддагт оршино.

Хамт олны давуу тал:


Үйлс бүхэн төгөлдөр уриатай эвсэг, найрсаг, халуун дулаан уур амьсгалтай хамт олны ажилтан бүр таны Ментор байж чаддаг нь бидний давуу тал болно.

Цалин хөлс, урамшуулал, хангамж:


Компанидаа үнэ цэнэ бүтээж буй нийт ажилтнуудынхаа цалин хөлсийг салбартаа өрсөлдөхүйц бодлогыг барьж, компанийн ашигт ажиллагаанд оруулж буй хувь нэмэр, ажлын гүйцэтгэлийг бодитой, шударгаар үнэлж урамшуулдаг. Цалин хөлс, урамшууллаас гадна ажилтнуудынхаа эрүүл мэнд, чөлөөт цаг, мэдлэг боловсрол, гэр бүлд зориулсан хангамжийг олгодог.

Сонгон шалгаруулалтын процесс

CV илгээх: [email protected]
Зарлагдсан ажлын байрууд: Үзэх